Alle diensten

De Transportdienst is belast met het vervoeren van patiënten en het ophalen en bezorgen van bloed en bloedproducten. Onder deze dienst valt het vervoeren van patiënten van en naar bestemde locaties met de rolstoelbus, de ambulance of ander geschikt vervoer. Indien u gebruik wilt maken van het speciale vervoer, kan dat tegen een nader te bepalen vergoeding.