Alle diensten

De gerenoveerde afdeling Radiologie is officieel op 7 februari 2020 in gebruik genomen. De afdeling Röntgen, die al vanaf 1978 bestond, voldeed inmiddels niet meer en is vervangen door een geheel nieuwe en gemoderniseerde afdeling Radiologie. Hiermee is het dienstenpakket aanzienlijk verruimd en kan het ziekenhuis eigentijdser voldoen aan de wensen van – en noodzakelijke voorzieningen voor haar patiënten. De werkzaamheden en aankoop van het nieuwe doorlichtingsapparaat zijn reeds in 2019 gestart. Bij de opening kwamen onder andere mevr. S. Nannan Panday, medisch directeur, de algemeen directeur Mathoera en voorzitter Blokland van het Stichtingsbestuur aan het woord. Alle sprekers spraken hun waardering en lof uit voor hen die meegewerkt hebben om deze moderne afdeling te realiseren. De totale met dit project gemoeide kosten bedroegen ongeveer 1,6 miljoen SRD. Het streven is dat het ziekenhuis in de nabije toekomst nog veel meer zal doen aan vernieuwing en modernisering.