Tune ’s Lands Hospitaal

Geschiedenis

Hoe het begon…..

‘s Lands Hospitaal is het oudste ziekenhuis in Suriname en is rond 1760 opgericht als Militair Hospitaal. In 1821, na een grote brand, onderging het ziekenhuis een structuurverandering en werden behalve militairen ook burgers opgenomen. Op 1 januari 1934 is de naam veranderd in ‘s Lands Hospitaal. Nu een modern algemeen ziekenhuis met 310 bedden en 47 wiegjes. ’s Lands Hospitaal is er voor iedereen in Suriname die een beroep doet op medische zorg op het gebied van de in huis aanwezige specialismen en bovenal voor de mensen die zorg nodig hebben op het gebied van de reproductieve gezondheidszorg en de zorg voor het kind van 0-14 jaar.

Het bieden van clientgericht, deskundige, optimale kwaliteitszorg en begeleiding op maat voor elke client, in het bijzonder voor de mensen in de reproductie fase.

’s Lands Hospitaal groeit binnen 5 jaar uit naar het 2e grootste referentieziekenhuis voor geheel Suriname in nauwe samenwerking met de periferie ziekenhuizen, waarbij hoogwaardige en professionele kwaliteitszorg aan de client centraal staat.

Stichtingsbestuur

Het ziekenhuis kent een stichtingsbestuur dat controle uitoefent op de directie. Het stichtingsbestuur ziet er alsvolgt uit per juli 2019:

Voorzitter Stichtingsbestuur, dhr. Drs. Michel Blokland

  • Ondervoorzitter, mw. Drs. Natalie Aalstein
  • Secretaris, mw. Mr. Justina Eduards
  • Lid, dhr. Drs. Kwame Horne
  • Lid, dhr. Imro Edam
  • Lid, mw. Maureen Vreugd, MBA
  • Lid, dhr. Mr. Inderpersad Baboeram, LLB

Directie

De Directie bestaat uit: (per november 2019)

  • Algemeen directeur dhr. Drs. Dayasankar Mathoera
  • Verpleegkundig directeur zr. Suze Holband, MPH
  • Medisch Directeur mevr. Drs. Soenita Nannan Panday-Gopisingh
  • Financieel onderdirecteur mevr. Drs. Maderiel Isselt MBA