Alle diensten

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een operatie of een onderzoek te laten verrichten. U wordt hiervoor opgenomen op een verpleegafdeling. Hieronder krijgt u informatie over het traject dat u doorloopt vanaf de voorbereidingsruimte van de operatieafdeling tot u terug bent op de verpleegafdeling.

Safety checklist

Op verschillende momenten tijdens uw opname stellen zorgverleners u een aantal controlevragen. Aan de hand van de safety checklist wordt gevraagd naar uw naam en geboortedatum, welke operatie u krijgt en eventueel aan welke kant van het lichaam (links of rechts) u geopereerd wordt. Tevens wordt het polsbandje gecontroleerd. Deze vragen worden herhaaldelijk gesteld om uw veiligheid te garanderen en om te kijken of alle beschikbare medische informatie over u correct is.

Voorbereiding

Op de verpleegafdeling krijgt u een operatiejasje. Sieraden, eventuele gebitsprotheses en hoortoestellen moeten af en/of uit.

Naar de operatieafdeling

  • De verpleegkundige brengt u en een eventueel familielid of naaste met bed naar de voorbereidingsruimte van de operatieafdeling.
  • Uw begeleider mag bij u blijven totdat u opgehaald wordt om naar de operatiekamer te gaan. U wordt voorbereid op de operatie en op het operatiebed geholpen.
  • U krijgt een deken, want op de operatiekamer is de omgevingstemperatuur bewust laag (18 tot 20 graden) om de kans op infecties te verkleinen.
  • Als u een plaatselijke verdoving krijgt (bijvoorbeeld een ruggenprik), dan komt anesthesioloog A. Hernandez deze eventueel al in de voorbereidingskamer aanbrengen.
  • Het kan zijn dat u een tijdje moet wachten voordat een OK-teamlid u komt ophalen.
  • Voordat u naar de operatiekamer gaat, worden uw gegevens gecontroleerd (safety check) en uw polsbandje gescand om uw naam te registreren.

Wie komt u tegen op de operatiekamer?

Op de operatiekamer zijn de anesthesiemedewerker, anesthesioloog A. Hernandez, de operatieassistenten, de chirurg(en) en de arts-assistent aanwezig. Anesthesioloog A. Hernandez bereidt u voor op de narcose. U krijgt een infuus en wordt aangesloten op de bewakingsmonitor. De chirurg controleert vervolgens weer uw gegevens (safety check). Wanneer u slaapt of de verdoving is ingewerkt, begint de chirurg met de operatie of het onderzoek.

Na de operatie

Na de operatie verzorgt de operatieassistent uw wond en maakt anesthesioloog A. Hernandez u wakker. Het kan zijn dat u dit niet bewust ervaart. De bewakingsapparatuur wordt afgekoppeld en u wordt teruggebracht naar uw verpleegafdeling. Als u naar de Intensive Care gaat is dit vooraf met u besproken of is tijdens de operatie besloten dat u alsnog meer bewaking nodig heeft.

Kinderen

Na de operatie van een kind laat anesthesioloog A. Hernandez het uit de narcose ontwaken en wordt het naar de Recovery gebracht. Als ouder/verzorger wordt u hier telefonisch over geïnformeerd en kunt u uw kind op de verpleegafdeling bezoeken.

Terug naar de afdeling

Uw genezingsproces verloopt afhankelijk van uw ingreep en situatie. Na ontslag op de operatiekamer wordt u door de verpleegkundige opgehaald en teruggebracht naar de verpleegafdeling.