Alle diensten

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een operatie of een onderzoek te laten verrichten. U wordt hiervoor opgenomen op een verpleegafdeling. Hieronder krijgt u informatie over het traject dat u doorloopt vanaf de voorbereidingsruimte van de operatieafdeling tot u terug bent op de verpleegafdeling.

 

Safety checklist

Op verschillende momenten tijdens uw opname stellen zorgverleners u een aantal controlevragen. Aan de hand van de safety checklist wordt gevraagd naar uw naam en geboortedatum, welke operatie u krijgt en eventueel aan welke kant van het lichaam (links of rechts) u geopereerd wordt. Tevens wordt het polsbandje gecontroleerd. Deze vragen worden herhaaldelijk gesteld om uw veiligheid te garanderen en om te kijken of alle beschikbare medische informatie over u correct is.

Voorbereiding

Op de verpleegafdeling krijgt u een operatiejasje. Sieraden, eventuele gebitsprotheses en hoortoestellen moeten af en/of uit.

Naar de operatieafdeling

  • De verpleegkundige brengt u en een eventueel familielid of naaste met bed naar de voorbereidingsruimte van de operatieafdeling.
  • Uw begeleider mag bij u blijven totdat u opgehaald wordt om naar de operatiekamer te gaan. U wordt voorbereid op de operatie en op het operatiebed geholpen.
  • U krijgt een deken, want op de operatiekamer is de omgevingstemperatuur bewust laag (18 tot 20 graden) om de kans op infecties te verkleinen.
  • Als u een plaatselijke verdoving krijgt (bijvoorbeeld een ruggenprik), dan komt de anesthesioloog deze eventueel al in de voorbereidingskamer aanbrengen.
  • Het kan zijn dat u een tijdje moet wachten voordat een OK-teamlid u komt ophalen.
  • Voordat u naar de operatiekamer gaat, worden uw gegevens gecontroleerd (safety check) en uw polsbandje gescand om uw naam te registreren.

 

Wie komt u tegen op de operatiekamer?

Op de operatiekamer zijn de anesthesiemedewerker, de anesthesioloog, de operatieassistenten, de chirurg(en) en de arts-assistent aanwezig. De anesthesioloog bereidt u voor op de narcose. U krijgt een infuus en wordt aangesloten op de bewakingsmonitor. De chirurg controleert vervolgens weer uw gegevens (safety check). Wanneer u slaapt of de verdoving is ingewerkt, begint de chirurg met de operatie of het onderzoek.

Na de operatie

Na de operatie verzorgt de operatieassistent uw wond en maakt de anesthesioloog u wakker. Het kan zijn dat u dit niet bewust ervaart. De bewakingsapparatuur wordt afgekoppeld en u wordt teruggebracht naar uw verpleegafdeling. Als u naar de Intensive Care gaat is dit vooraf met u besproken of is tijdens de operatie besloten dat u alsnog meer bewaking nodig heeft.

 

Kinderen

Na de operatie van een kind laat de anesthesioloog het uit de narcose ontwaken en wordt het naar de Recovery gebracht. Als ouder/verzorger wordt u hier telefonisch over geïnformeerd en kunt u uw kind op de verpleegafdeling bezoeken.

 

Terug naar de afdeling

Uw genezingsproces verloopt afhankelijk van uw ingreep en situatie. Na ontslag op de operatiekamer wordt u door de verpleegkundige opgehaald en teruggebracht naar de verpleegafdeling.