Alle diensten

Bij zowel medewerker als patiënt kan het voorkomen dat u in een dip raakt, door welke omstandigheden dan ook en dat u behoefte hebt aan mentale begeleiding. Ook die zorg biedt ’s Lands Hospitaal. Er is zowel een Bedrijfsmaatschappelijk medewerker als een Medisch Maatschappelijk medewerker in huis, die graag met u samenwerken bij het vinden van een oplossing voor uw problemen.

U kunt in contact treden met de hoofdverpleegkundige of de leidinggevende op de afdeling waar u bent opgenomen indien u een afspraak wilt maken met de Medisch Maatschappelijk Werker.