Draadloos internet/WiFi

2021-09-10T12:58:57+00:00

‘s Lands Hospitaal biedt patiënten en bezoekers toegang tot draadloos internet. Met uw smartphone, laptop of tablet zoekt u verbinding met draadloos internet/WiFi  en kies ‘FreeWifi_slands’.

Draadloos internet/WiFi2021-09-10T12:58:57+00:00

Beeld- en geluidsopnamen

2021-09-10T12:56:46+00:00

Het maken van beeld- en geluidsopnamen die bedoeld zijn voor openbaarmaking mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van de afdeling PR & Voorlichting. De privacy van patiënten en bezoekers dient te [...]

Beeld- en geluidsopnamen2021-09-10T12:56:46+00:00

Dieren & voeren van dieren

2021-09-10T12:54:12+00:00

Huis(dieren) en zelfs zangvogels in een kooi zijn niet toegestaan. Wij vragen u ook nadrukkelijk om de vogels en honden die zich op het terrein bevinden niet te voeren. Dit [...]

Dieren & voeren van dieren2021-09-10T12:54:12+00:00

Roken, alcohol, drugs

2021-09-10T12:51:42+00:00

Roken is in het gehele ziekenhuis en op het bijbehorende terrein verboden. Mensen die onder invloed van alcohol en/of drugs zijn, zal de toegang worden geweigerd.

Roken, alcohol, drugs2021-09-10T12:51:42+00:00

Algemene omgangsvormen

2021-09-10T12:49:16+00:00

Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag is niet toegestaan. Wapens en andere gevaarlijke voorwerpen zijn vanzelfsprekend verboden. ‘s Lands Hospitaal verwacht van patiënten en bezoekers dat [...]

Algemene omgangsvormen2021-09-10T12:49:16+00:00

Aanwijzingen

2021-09-10T12:46:48+00:00

Als u zich in ‘s Lands Hospitaal of op het terrein bevindt, bent u in voorkomende gevallen verplicht de aanwijzingen van de afdeling Bewaking en Beveiliging op te volgen. Op [...]

Aanwijzingen2021-09-10T12:46:48+00:00

Bezoektijden

2021-09-10T12:30:51+00:00

Patiënten zien graag familie en bekenden als zij zijn opgenomen in het ziekenhuis. Bezoek kan dus alleen tijdens de voor de afdeling geldende bezoektijden. Om de rust op de afdeling [...]

Bezoektijden2021-09-10T12:30:51+00:00

Toegang tot het ziekenhuis

2021-09-10T12:28:09+00:00

Iedereen, met uitzondering van het personeel, wordt vriendelijk verzocht zich bij binnenkomst aan te melden bij een medewerker van de Bewaking en Beveiligingsdienst. Die zal u wegwijs maken.

Toegang tot het ziekenhuis2021-09-10T12:28:09+00:00