Telefoon: 476378

Contactpersoon Toestel
Verpleegkundig directeur, zr. S. Holband, MPH 2291
Secretariaat medewerker mw. M. Jong Loy 2292
Secretariaat medewerker Mw. S. Nitisoeparto 2392