Contactpersoon Toestel
Medisch Maatschappelijk werker, mw. J. Lagadeau 2271
Bedrijfsmaatschappelijk werker, mw. M. Pinas, BA. 2244
Medisch psycholoog mw. drs. S. Joemai 2453