Patiënten zien graag familie en bekenden als zij zijn opgenomen in het ziekenhuis. Bezoek kan dus alleen tijdens de voor de afdeling geldende bezoektijden. Om de rust op de afdeling te waarborgen geldt in principe een maximum van twee (2) bezoekers tegelijk per patiënt.

Bezoek op andere tijden is alleen mogelijk na overleg met, en toestemming van de verpleging of behandelend arts. Voor kinderen jonger dan 8 jaar geldt een bezoekverbod, maar als hun mama is bevallen en opgenomen op de afdelingen Kraam of Klasse 1 of 2, dan zijn ze daar wel welkom.