Het maken van beeld- en geluidsopnamen die bedoeld zijn voor openbaarmaking mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van de afdeling PR & Voorlichting. De privacy van patiënten en bezoekers dient te allen tijde te worden gerespecteerd. Voor veiligheidsdoeleinden maakt het ziekenhuis gebruik van videobewaking. Hiervoor geldt een apart reglement.