Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag is niet toegestaan. Wapens en andere gevaarlijke voorwerpen zijn vanzelfsprekend verboden. ‘s Lands Hospitaal verwacht van patiënten en bezoekers dat zij respectvol met elkaar en het personeel omgaan.