Als u zich in ‘s Lands Hospitaal of op het terrein bevindt, bent u in voorkomende gevallen verplicht de aanwijzingen van de afdeling Bewaking en Beveiliging op te volgen. Op afdelingen geldt dat ook voor aanwijzingen door het personeel.

Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.  

Laat uw waardevolle bezittingen bij een opname dus thuis!