Alle diensten

De afdeling Bewaking en Beveiliging zoals die volledigheidshalve heet, is de visitekaart van onze zorginstelling. De medewerkers van deze afdeling die belast zijn met het handhaven van de orde en de veiligheid bij alle objecten en subjecten op het terrein, zijn de eerste vertegenwoordigers van de organisatie waarmee u als bezoeker, patiënt, leverancier of begeleider in contact komt. Stel deze medewerkers op de hoogte van uw bezoek en geef aan wat het doel daarvan is. Zij kunnen u dan verder de weg wijzen.