Loading...
Home Pagina2022-08-17T12:34:47+00:00

Huisregels

Hartelijk welkom in ‘s Lands Hospitaal.

Wij maken uw verblijf in ons ziekenhuis graag zo aangenaam mogelijk en hebben een aantal huisregels waaraan iedereen, die op welke manier dan ook contact heeft met het ziekenhuis, zich moet houden. De regels gelden voor alle gebouwen en het terrein. Wij verzoeken u vriendelijk deze huisregels in acht te nemen.

Aanwijzingen2021-09-10T12:46:48+00:00

Als u zich in ‘s Lands Hospitaal of op het terrein bevindt, bent u in voorkomende gevallen verplicht de aanwijzingen van de afdeling Bewaking en Beveiliging op te volgen. Op afdelingen geldt dat ook voor aanwijzingen door het personeel.

Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.  

Laat uw waardevolle bezittingen bij een opname dus thuis!

 

Algemene omgangsvormen2021-09-10T12:49:16+00:00

Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag is niet toegestaan. Wapens en andere gevaarlijke voorwerpen zijn vanzelfsprekend verboden. ‘s Lands Hospitaal verwacht van patiënten en bezoekers dat zij respectvol met elkaar en het personeel omgaan.

Beeld- en geluidsopnamen2021-09-10T12:56:46+00:00

Het maken van beeld- en geluidsopnamen die bedoeld zijn voor openbaarmaking mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van de afdeling PR & Voorlichting. De privacy van patiënten en bezoekers dient te allen tijde te worden gerespecteerd. Voor veiligheidsdoeleinden maakt het ziekenhuis gebruik van videobewaking. Hiervoor geldt een apart reglement.

Bezoektijden2021-09-10T12:30:51+00:00

Patiënten zien graag familie en bekenden als zij zijn opgenomen in het ziekenhuis. Bezoek kan dus alleen tijdens de voor de afdeling geldende bezoektijden. Om de rust op de afdeling te waarborgen geldt in principe een maximum van twee (2) bezoekers tegelijk per patiënt.

Bezoek op andere tijden is alleen mogelijk na overleg met, en toestemming van de verpleging of behandelend arts. Voor kinderen jonger dan 8 jaar geldt een bezoekverbod, maar als hun mama is bevallen en opgenomen op de afdelingen Kraam of Klasse 1 of 2, dan zijn ze daar wel welkom.

Dieren & voeren van dieren2021-09-10T12:54:12+00:00

Huis(dieren) en zelfs zangvogels in een kooi zijn niet toegestaan. Wij vragen u ook nadrukkelijk om de vogels en honden die zich op het terrein bevinden niet te voeren. Dit maakt dat zij elke keer terugkomen en overlast bezorgen.

Draadloos internet/WiFi2021-09-10T12:58:57+00:00

‘s Lands Hospitaal biedt patiënten en bezoekers toegang tot draadloos internet. Met uw smartphone, laptop of tablet zoekt u verbinding met draadloos internet/WiFi  en kies ‘FreeWifi_slands’.

Roken, alcohol, drugs2021-09-10T12:51:42+00:00

Roken is in het gehele ziekenhuis en op het bijbehorende terrein verboden. Mensen die onder invloed van alcohol en/of drugs zijn, zal de toegang worden geweigerd.

Toegang tot het ziekenhuis2021-09-10T12:28:09+00:00

Iedereen, met uitzondering van het personeel, wordt vriendelijk verzocht zich bij binnenkomst aan te melden bij een medewerker van de Bewaking en Beveiligingsdienst. Die zal u wegwijs maken.

Reclame

Veelgestelde Vragen

Wat heb ik allemaal nodig aan bescheiden bij een bezoek aan ‘s Lands Hospitaal?2021-09-10T13:11:26+00:00

De onderstaande bescheiden moet u kunnen overleggen:

  1. Voor ingezetenen een geldig(e) I.D. kaart/rijbewijs/paspoort.
    Voor niet-ingezetenen een geldig paspoort en eventueel een verblijfsvergunning.

  2. Een geldig(e) verzekeringskaart of pasje van het SZF/Sociale zaken/AZPAS/Self Reliance. In geval van buitenlandse verzekerden, een verzekeringspolis met wereldwijde dekking en/of       aanvullende reisverzekering.

  3. Indien u vanwege uw werkgever bent verzekerd (bedrijfsverzekering): een geldige garantieverklaring waarin de geldigheidsduur en klasseligging duidelijk aangegeven zijn.

  4. Indien u zelf de rekening betaalt, dus particulier bent, zijn de nodige financiën vereist! Bij opname in het ziekenhuis betaalt u een bedrag voor het te verwachten aantal ligdagen vooruit. Daarnaast dient u een voorschot voor diverse kosten zoals medicatie, laboratorium, röntgen en overige te voldoen. Voor een operatie zullen de bijbehorende kosten ook direct in rekening gebracht worden (dit is afhankelijk van de ligduur).

  5. SZF-verzekerden moeten rekening houden met administratiekosten voor medicatie bij zwangeren en voor andere gynaecologische patiënten die van de operatiekamer gebruik moeten maken.

  6. Patiënten met een Sociale Zaken kaart betalen per ligdag en, afhankelijk van de kaart, ook nog administratiekosten voor zwangeren en gynaecologische patiënten die de operatiekamer nodig hebben.

 

Onze donateurs

Wilt u meehelpen?

DONEREN